พิพิธภัณฑ์รถยนต์เมอร์ซิเดส เบนซ์

พิพิธภัณฑ์รถยนต์เมอร์ซิเดส เบนซ์ (Mercedes-Benz Museum)  ที่เก็บรวบรวมรถเมอร์ซิเดส-เบนซ์    ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1886 จนถึงปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดส-เบนซ์

ช่วงเวลาของบางอย่างย่อมมีเรื่องราวและความสำคัญ ทั้งกับตนเอง ผู้คน และประวัติศาสตร์ ตลอดจนถึงบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เหมือนอย่างรถยนต์ “เมอร์เซเดส-เบนซ์” ที่ทุ่มเทพัฒนานวัตกรรมการขับเคลื่อน ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลายาวนานถึง 128 ปี นับเป็นรถยนต์ที่ประวัติศาสตร์ยาวนานและยังมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมยานยนต์มาจนทุกวันนี้ โดยทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ใน “พิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดส-เบนซ์” สตุตการ์ท ประเทศเยอรมนี ซึ่ง“ASTV ผู้จัดการมอเตอริ่ง”

พิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดส-เบนซ์

นับเป็นอีกแลนด์มาร์คของประเทศเยอรมนี “พิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดส-เบนซ์” เพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีผู้คนมาเยี่ยมชมมากกว่าปีละ 7 แสนคัน ซึ่งในจำนวนนี้กว่า 40% เป็นชาวต่างชาติมาจากกว่า 170 ประเทศทั่วโลก ในฐานะเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในโลก ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ยานยนต์ในช่วงเวลายาวนานถึง 128 ปี และมีรถจัดแสดงมากกว่า 160 คัน ไว้ที่แห่งเดียวในตึก 9 ชั้น ตั้งอยู่บนพื้นที่โรงงานและสำนักงานใหญ่ของเมอร์เซเดส-เบนซ์